Deutsch | English
Om Matter of Interpretation


Alla språktjänster handleds av Elke Hockings, översättare och auktoriserad tolk. På detta sätt kan Matter of Interpretation garantera konsekvent terminologi, korta kommunikationsvägar och personlig hantering.

Innan Elke Hockings registrerade sin översättar- och tolkföretag bedrev hon aktivt musikforskning (Leipzig Universität, University of Queensland, King’s College London) och samlade avsevärda erfarenheter i musikbranschen, särskilt under sina år som Promotion Manager på det österrikisk-engelska musikförlaget Universal Edition (London). Då blev hon förtrogen med upphovs- och avtalsrätt för första gången. Elke Hockings har ett Diploma in Translation [översättardiplom] och ett Diploma in Public Service Interpreting (English law) [ett engelskt polis- och domstolstolkdiplom] från Chartered Institute of Linguists i London. För polis- och domstolstolkprovet studerade hon juridiskt språkbruk i både den engelska och den tyska rättsordningen. Sedan dess har hon översatt juridiska texter och tolkat i domstolar. I Sverige har hon utbildat sig till juristassistent och samlad praktiska erfarenheter under sina praktikperioder på en advokatfirma i Göteborg. I november 2011 klarade hon auktoriseringsprovet för tolkar (svenska-tyska) som anordnas av Kammarkollegiet. Som fullvärdig medlem av Sveriges Facköversättarförening, Chartered Institute of Linguists, och ADÜ Nord följer Elke Hockings de respektive yrkeskodexerna och strävar efter löpande vidareutveckling.

                              Hem | Om | Tjänster | Priser | Affärsvillkor | Tips - Översättning | Tips - Tolkning | Kunder | Länkar | Kontakt
               Copyright 2012 - Matter of Interpretation