Deutsch | English
Priser


Priset för språktjänster varierar beroende på t ex ämnesområde, svårighetsgrad, leveranstid och textlängd. En tjänst som behöver genomföras med kort varsel innebär naturligtvis en högre avgift än en tjänst med en generös frist; och en översättning med många layoutaspekter tar givetvis längre tid än en översättning av en okomplicerad löpande text.

Priserna för översättningar beräknas vanligtvis per ord (1000 ord) eller rad (i målspråket), priserna för korrekturläsning per timme. För små uppdrag fakturerar Matter of Interpretation ett minimipris. För tolkningsuppdrag beräknas ett arvode per timme (polis och domstol), hel eller halv dag (konferenser). Det förutsätts att kunden står för transport- (inklusive parkering) och logikostnaderna vid tolkningsuppdrag.

Matter of Interpretation ber er observera att varje översättning bör korrekturläsas av en annan person än översättaren. Matter of Interpretation arbetar regelbundet med andra tyska korrekturläsare och kan lätt ordna tjänsten för er.

Om ni vill bilda er en uppfattning om kostnaderna för ert projekt rekommenderar vi er att kontakta Elke Hockings och diskutera era språkkrav med henne personligen: T: 0046 (0)31 451 449, elke@ehmoi.com.

Matter of Interpretation ger er en gratis offert.

Matter of Interpretation erbjuder kreditvillkor på en månad efter fakturadag.

                              Hem | Om | Tjänster | Priser | Affärsvillkor | Tips - Översättning | Tips - Tolkning | Kunder | Länkar | Kontakt
               Copyright 2012 - Matter of Interpretation