Deutsch | English
Tjänster


Översättningar

Målspråket för alla översättningar är tyska (modersmål). Källspråken kan vara engelska eller svenska. I vissa fall kan översättningar ges till engelska (polis- och domstolsmaterial, avtal, musikrecensioner m.m.), endast för informationens skull.

Matter of Interpretation specialiserar sig inom följande områden:


Juridik Avtal, upphovsrättsöverenskommelse, polis- och domstolsmaterial, testamente, patent m.m.
Musik Texter i CD- och programbroschyrer, text av utgivaren, föreläsningar, konstnärsbiografier, webbsidor m.m.
Marknadsföring Företagsbroschyrer, informationsblad, publicitetsmaterial, webbsidor, reklam, affischer m.m.
Allmänt Brev, meritlistor, informationsbrev, turistbroschyrer, kokböcker m.m.

Tolktjänster

Vid tolkningsuppdrag är tyska A-språket (modersmål) och engelska B-språket. Tolkuppdrag kan omfatta allt från simultantolkning vid konferenser till språkstöd för utländska gäster vid festivaler och företagsmöten eller tolkning vid domstolar.

Tolkningstekniker
  Simultantolkning
  Konsekutivtolkning
  Viskningstolkning
  Kontakttolkning

Användning t ex
  på konferenser, symposier
  på företags-, organisations- och privata möten
  på guidningar
  på festivaler
  vid domstol, polis, migrationsverket
  via telefon eller på videokonferenser m.m.
  vid transkriptioner av inspelningar

Korrekturläsning

Endast tyska texter korrekturläses.

                              Hem | Om | Tjänster | Priser | Affärsvillkor | Tips - Översättning | Tips - Tolkning | Kunder | Länkar | Kontakt
               Copyright 2012 - Matter of Interpretation