Deutsch | English
Tips för köpare av översättningar


Ställd inför en förvirrande marknad av frilansöversättare kan uppgiften att välja en översättare och att organisera ett översättningsprojekt verka nedslående. Här ges några tips för köpare av översättningar som stöd för den här uppgiften.

Hitta en översättare
  Konsultera webbsidor med yrkesföreningar för översättare (t ex CIoL, SFÖ, ADÜ Nord, ITI, BDÜ)
  Fråga er handelskammare eller liknande organisationer
  Tveka inte att be översättaren om ett stickprov av hans/hennes tidigare översättningar
  Be den potentiella översättaren om att visa upp en lista över sina föregående kunder, och ta kontakt med dem för ett intyg

Definera uppdraget


   Förhandla ett avtal med hänsyn till
  Ämne och längd på den önskade översättningen
  Syfte med användning av översättningen
  Sista dagen för leverans och önskat format av översättningen
  Sista dagen för leverans och format av källtexten
  Arvode
  Betalningsvillkor
  Prestationskrav (leveransätt, mjukvara, specialterminologi osv.)
  Upphovsrättsfrågor (källtext, översättning)
  Korrekturläsning vid publikation
  Planerade åtgärder i händelse av avbeställning, force majeure och/eller tvist

Leverans av källtexten

  I god tid
  Slutgiltig textversion
  Företagsinterna stilregler, glossarium för special- och företagsterminologi, lista över speciella lingvistiska preferenser
  Ursprunglig ordalydelse av citat som yttrats på målspråket
  Hjälp med akronymer, förkortningar, särskilt företagsinterna

Översättning


  Försök säkerställa att kontaktperson kan nås under översättningsprocessen för att klara upp frågor och tvetydigheter
  Stora uppdrag underlättas genom att dela upp dem i mindre avsnitt


Korrekturläsning vid publikation

   Säkerställ att det finns en annan person (lingvist med modersmål i källspråket) som korrekturläser översättningen
  Korrekturläs översättningen från käll- till målspråket
  Korrekturläs översättningen för en korrekt och idiomatisk användning av målspråket

Feedback

  Berätta gärna om era positiva och negativa intryck för förbättringar i framtiden
  Betala gärna enligt avtalsvillkor

Ytterligare information för köpare av översättningar finns under:

Sveriges Facköversättarförening

  på svenska: http://www.sfoe.se/sidor/tank-pa-detta-nar-du-koper-oversattning.aspx

Institute of Translation and Interpreting
  på engelska: http://www.iti.org.uk/indexMain.html
  på tyska: http://www.iti.org.uk/pdfs/trans/German.pdf

                              Hem | Om | Tjänster | Priser | Affärsvillkor | Tips - Översättning | Tips - Tolkning | Kunder | Länkar | Kontakt
               Copyright 2012 - Matter of Interpretation